MADÁSZSZ

Magyarországon a legkevésbé elfogadott társadalmi csoportot meglehetősen stabilan a kábítószer-fogyasztók képezik (Paksi, 2009; Takács, Szalma, 2013), s elutasítottságuk más országokkal összehasonlítva (pl. European Value Survey, 2008) is kiemelkedő. Egy alkotmányozási és jogi kérdésekre fókuszáló 2011-es kutatás (Krekó, 2011) szerint a különböző társadalmi csoportok (pl. alacsony iskolázottságúak, etnikai kisebbségek) közül a drogosokról vélekednek úgy a legtöbben Magyarországon, hogy „legjobb lenne, ha a jövőben nem szavaznának”. A kliensek az ellátórendszeren belül is diszkriminatív folyamatokról számolnak be (Busa és mtsai, 2008). Ez, a drogfogyasztókkal szembeni fokozott távolságtartás/kirekesztés akadályozza a szerhasználók ellátásba jutását, illetve a társadalomba való visszailleszkedését. A helyzetet súlyosbítják a hazánkban aktuálisan tapasztalható szakmapolitikai folyamatok, az iránymutatás hiánya (sokáig nem volt elfogadott drogstratégia), a drogügyek államigazgatási reprezentációjának alacsony szintje, a koordináció alacsony érdekérvényesítő képessége, az államigazgatás és a szakmai szervezetek közötti érdemi kommunikáció hiánya, a költségvetési források drámai elapadása. A területen dolgozó szakmai szervezetek mára súlyos fenntarthatósági problémákkal küzdenek, a tevékenységükre – a fentieken túlmenően – a tervezhetetlenség és a perspektívátlanság nyomja rá a bélyegét.

A fenti helyzetre reflektálva indult, és nyert támogatást a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ) a drogszakma területén működő másik három ernyőszervezettel – Magyar Addiktológiai Társasággal (MAT), Magyar Drogrehabilitációs Intézetek Szövetségével (MADRISZ), valamint az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete (ÁSZ) – az EGT/NORVÉG Civil Támogatási Alap Makroprojekt pályázatán. A "Dro§osultság – Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete” címet viselő projekt célja a drogszakma támogatása az aktuális társadalmi körülményekre reflektáló proaktív alkalmazkodásban, valamint a terület érdekérvényesítési tevékenységének javítása. A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és érdekérvényesítési/kommunikációs kompetenciákat fejlesztő képzések zajlottak/zajlanak, kialakításra került a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Bizottság, és a Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO) intézménye. Céljaink – a drogszakmai terület vonatkozásában – több ponton is egybecsengenek a Közélet Iskolájának célkitűzéseivel, egy kettős értelemben – társadalmi megítélése, és ellátása tekintetében is – marginalizált társadalmi csoportot képviselő szervezetek érdekérvényesítő képességének fejlesztésére törekszünk, arra, hogy a drogszakma stratégiai válaszokat tudjon adni a rendszerszintű problémákra. A céljaink hasonlósága okán a projekt megvalósítása során kapcsolatba kerültünk Udvarhelyi Éva Tesszával, a Közélet Iskolájának egyik alapítójával.

Tesszát eredetileg a MADÁSZSZ, illetve az együttműködő szervezetek érdekérvényesítő képességének fejlesztésére irányuló képzések megtartására, illetve az új intézmények kialakításának támogatására kértük. Ebből azonban egy folyamatos közös munka lett. Tessza nem csak az új intézményeink kialakításának folyamatában vett részt, de együtt izgulta végig velünk a DCO beiktatását, az új intézmények kommunikációját, s azóta is aktívan segíti ezen, nehezen beinduló intézményeink működését. Ugyan egy projekt kapcsán dolgoztunk/dolgozunk együtt, de láthatóan Tessza sem projektekben, hanem ügyekben gondolkodik. Ritka, s nagy érték ez a hozzáállás a projekt alapú világunkban. Köszönjük!

MADÁSZSZ elnöksége

image

image

Share this page