Budapest Pride

2015. januárjában kértük fel Udvarhelyi Tesszát arra, hogy külső facilitátorként segítsen szervezeti stratégiánk kidolgozásában. Február és március során három egész napos alkalmon és két rövidebb találkozáson értünk a közösen kitűzött feladatok végére. Tessza és a segítő moderátorként végig jelen levő Kopiás Attila Steve munkája mind irányelveinek, mind működési struktúránk letisztázásában óriási segítségünkre volt.

A Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány 2012-ben döntött úgy, hogy alapelveink és értékeink rögzítésére kidolgozzuk manifesztónkat, amely aztán alapul szolgálhat tevékenységeinkhez és partneri együttműködéseinkhez is. A szervezet életében nagy változást jelentett a tudatos ideológiai irányvonal, valamint a strukturált működési szintek kialakítása. Ezzel együtt is gyakran találtuk magunkat abban a helyzetben, hogy kapacitáshiánnyal küzdünk, rövid és közép távú munkatervünk nem elég letisztult, ill. hogy nehezen igazítjuk mindennapi tevékenységünket a manifesztónkban megfogalmazott hosszútávú víziónkhoz.

2014. decemberi éves stratégiai elvonulásunkat követően döntöttünk úgy, hogy szervezetfejlesztő facilitátort kérünk fel arra, segítsen hosszútávú céljainkat lefordítani éves munkatervvé. Tessza és Steve február közepe és március vége között kb. 25 órát töltöttek velünk, amely folyamat végére éves, közép távú és hosszú távú célokat is sikerült megfogalmaznunk, valamint munkacsoportjaink áramvonalasításába is belekezdtünk.

A közös munka végig jó hangulatban zajlott. Tessza és Steve szakmai hozzáállásukkal, kommunikációs készségükkel és nyitottságukkal végig biztonságos közeget teremtettek szabad ötleteléshez, de figyeltek arra is, hogy külső szemként, fülként visszajelzést adjanak számunkra, ha eltértünk a saját magunknak megfogalmazott irányoktól. Egymást moderátorként és facilitátorként remekül kiegészítették, összeszokottságuk számunkra is lendületet adott az eltökélt munkához.

Rendkívül fontosnak éreztük, hogy bár személyes véleményüket sosem erőltették a csapatra, de LMBTQ témákban jártasak és tájékozottak voltak, így igazi empátiával, érzékenységgel követték végig és irányították folyamatunkat. Felszabadító volt, hogy értő facilitátorokkal figyelhettünk kizárólag céljaink megfogalmazására és letisztázására.

Örömteli és hasznos együttműködés volt. Olyan, aminek már másnap éreztük kézzelfogható hatását.

image

Share this page