Artemisszió Alapítvány

A Közélet Iskolája fontos feladatot teljesít azáltal, hogy civil szervezetként más civil szervezeteknek ajánlja fel segítségét a szervezetfejlesztésben, a stratégia-készítésben és a változás-menedzsmentben. Munkatársai ezen a téren nagy tapasztalattal rendelkeznek és az egész szektor javára válik, hogy ezeket a tapasztalatokat megosztják más szervezetekkel is.

Az Artemisszió Alapítvány évek óta működik együtt Udvarhelyi Éva Tesszával, akit 2012-ban arra kértünk fel, hogy segítsen a kifutó stratégiai tervünk értékelésében és az új, 5 évre előre mutató stratégiai terv elkészítésében. Tessza jól ismerte a szervezetet, félig-kívülállóként és tapasztalt civil aktivistaként mégis sokkal kritikusabban tudott ránézni a tevékenységeinkre és működési módunkra, mint ahogy azt mi valaha tettük. Kritikus szemlélete egy idő után átragadt a csapatra is. Erre nagy szükség volt, mert mindnyájan éreztük, hogy 14 év után eljött az ideje egy általános megújulásnak.

Nem csak a körülmények változtak, de mi magunk is. Több, kézzelfoghatóbb eredményt akartunk, az egyre nehezedő gazdasági feltételek ellenére. Az új stratégia a réginél sokkal fókuszáltabb munkatervet tartalmaz. Nem abból indul ki, hogy a szervezet rutinja mire tesz képessé bennünket, hanem abból, milyen változásokat szeretnénk látni a világban, az országunkban és magunk körül, és ezekhez a változásokhoz mivel tudunk hozzájárulni. A megvalósulást pedig egy, a feladatokhoz mért pénzügyi terv is támogatja.

Tessza antropológusként mesterien kérdez. Kérdései nyomán a válaszokat magunk találtuk meg, és az egész csapat kivétel nélkül bevonódott az új stratégia kialakításába, a célok és a konkrét feladatok megfogalmazásába. Ennek nagy jelentősége volt abban, hogy a szükséges változtatásokat azután nem kellett „átnyomni” a stábon, hiszen az elkészült stratégiát mindenki a magáénak érezte.2012 óta magától értetődő, hogy Tessza segítségét kérjük az éves értékelésekben és a stratégia átnézésében, megerősítésében.Egy akkora szervezet életében fontosnak tartom, hogy egy hozzáértő külső szakértő facilitálja a tervezési, szervezetfejlesztési feladatokat, ugyanakkor a mi esetünkben az is nagyon hasznosnak bizonyult, hogy a szakértő nem egyszeri „beugró”,hanem a változási folyamatot átlátó, és abban hosszú távon aktívan részt vevő szereplő.

A folyamat eredményeképpen érzékelhető a változás a szervezet kultúrájában. Az elmúlt időszakban kommunikációs stratégiát váltottunk, sokkal láthatóbbak vagyunk a közösség, a döntéshozók és a média számára. Tudatosabban veszünk részt a politikával való párbeszédben, nagyobb felelősséget vállalunk a bennünket érintő szakpolitikai konzultációkban. Folyamatosan és tudatosan készülünk fel arra, hogy a megszokott projekt-alapú működést felváltsa egy programszerű, a donorok követelményei helyett az általunk elért hátrányos csoportok igényeit jobban előtérbe helyező működési forma, amelyet kevésbé fenyeget az egyes projekttípusokhoz kötődő finanszírozási források elapadása.

Egy ideje világos számunkra, hogy Magyarországon, de talán mindenhol a világban a civil szervezetek szerepe átalakulóban van. A kis és közepes szervezetekre egyre nagyobb a nyomás nehezedik, arra szorítva őket, hogy alternatív pénzügyi forrásokat keressenek, miközben óhatatlanul előtérbe kerül társadalomkritikai szerepük is. Ahhoz, hogy az alkalmazkodás a változásokhoz ne beletörődő kompromisszumkeresés legyen, kritikus, sőt önkritikus gondolkodásra van szükség a civil szervezetek oldaláról és képességre a korábban bevált, megszokott sémákból való kilépésre. Ebben tud segíteni a Közélet Iskolája, hiszen éppen ebben rejlik a legfőbb ereje.

Szántó Diana

elnök

Artemisszió Alapítvány

image

Share this page